about

自分の写真
Japanese psychedelic rock band. FUKUOKA Rinji: vocals, guitar YAMAZAKI Taiga: guitar Louis INAGE: bass MOROHASHI Shigeki: drums

8.21.2013

Majutsu no Niwa@Higashi Koenji Nimandenatsu

PRIMAL TONE  Vol.28
9.13.2013.FRI@Higashi Koenji Nimandenatsu
OPEN 18:30 START 19:00
ADV 2,000 DOOR 2,300(+d)
SPEARMEN
Majutsu no Niwa
Golden
KeNneDy