about

自分の写真
Japanese psychedelic rock band. FUKUOKA Rinji: vocals, guitar YAMAZAKI Taiga: guitar Louis INAGE: bass MOROHASHI Shigeki: drums

9.28.2013

10.15. 2013 Majutsu no Niwa one-man GIG

10.15. 2013 Majutsu no Niwa one-man GIG
Majutsu no Niwa one-man GIG
10.15.2013.TUE@Ogikubo Club Doctor
1-16-10-B1 Kamiogi Suginami0ku, Tokyo
Tel 03-3392-1877
OPEN 19:00 START 20:00 ADV2000 DOOR2300 (+1drink)
act:
Majutsu no Niwa